Терроризмтой холбоотой гадаад, дотоодын мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, түүнд дүн шинжилгээ хийж төр засгийн удирдлага болон гишүүн байгууллагуудад танилцуулах, Монгол Улсын терроризмоос сэргийлэх үйл ажиллагааг бүхэлд нь уялдуулан зохицуулж нэгтгэн удирдахад оршино.

ТЕГ-ЫН ДАРГА БӨГӨӨД ТТАЗЗ-ИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ГЭРЭЛ
информация
.
2018-10-26
.
2018-10-22
.
2018-10-11
ТТАЗЗ-ийн гишүүн байгууллага ГИХГ-ын Сургалтын хэлтсээс тавьсан хүсэлтийн дагуу 2018 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09.00-10:30 цагийн хооронд Зохицуулах зөвлөлийн ахлах ажилтан, хошууч Л.Энхбаяр би ГИХГ-ын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд тус байгууллагын албан хаагчдад “Монгол...
2018-08-17