Терроризмтой холбоотой гадаад, дотоодын мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, түүнд дүн шинжилгээ хийж төр засгийн удирдлага болон гишүүн байгууллагуудад танилцуулах, Монгол Улсын терроризмоос сэргийлэх үйл ажиллагааг бүхэлд нь уялдуулан зохицуулж нэгтгэн удирдахад оршино.
1 / 6
.
2 / 6
.
3 / 6
.
4 / 6
.
5 / 6
.
6 / 6
.

Генеральный директор ГРУ и Председатель АКС Генерал Бригадный Д.Гэрэл
информация
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.