Терроризмтой холбоотой гадаад, дотоодын мэдээ, мэдээллийг цуглуулах, түүнд дүн шинжилгээ хийж төр засгийн удирдлага болон гишүүн байгууллагуудад танилцуулах, Монгол Улсын терроризмоос сэргийлэх үйл ажиллагааг бүхэлд нь уялдуулан зохицуулж нэгтгэн удирдахад оршино.

ТЕГ-ЫН ДАРГА БӨГӨӨД ТТАЗЗ-ИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ГЭРЭЛ
Мэдээлэл
   Зохицуулах зөвлөлийн гишүүн байгууллага ОӨУБЕГ-ын Тамгын газрын хүсэлтээр Зохицуулах зөвлөлөөс тус байгууллагын “Мэдээллийн технологийн ажилтны нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн”-ний үеэр терроризмоос урьдчилан сэргийлэх асуудлаар сургалт мэдээлэл хийв. Зохицуулах зөвлөлийн гишүүн...
2018-05-18
  Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах Нийслэл дэх салбар зөвлөлтэй хамтран Зохицуулах зөвлөлөөс ИНЕГ-ын ажилтан, албан хаагчдад терроризмоос урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалтын үйл ажилл...
2018-05-18
Австралийн Ерөнхий прокурорын газраас Монгол Улсад үй олноор хөнөөх зэвсгийн санхүүжилттэй тэмцэх чиглэлээр техникийн туслалцаа үзүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд 2018 оны 5 дугаар сарын 9, 10-ний өдрүүдэд Австралийн Дотоод хэргийн яамны үй олноор х...
2018-05-11
“МИАТ” ТӨХК-ний Аюулгүй ажиллагаа, чанар, нислэгийн аюулгүй байдлын албаны хүсэлтээр Зохицуулах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга, хурандаа А.Батсайхан, ахлах мэргэжилтэн, хошууч Л.Энхбаяр “КОД 6 - Агаарын хөлгийг тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлэх” сэдэвт бүрэн хэмжээний ширээний дас...
2018-05-10
           Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 30-31-ний хооронд зохион байгуулагдсан “Хаан шонхор” Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны анхдугаар нэгдсэн дадлага сургуулилтад оролцсон Эрүүл мэндийн яам, Гэмтэл...
2018-05-08
         Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.3, 6.4.4 заалт, Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг Зохицуулах зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн ажиллах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.6, 2.13.2 заалтыг тус тус үндэслэн Хөвсгөл аймаг дахь Терроризмтой тэмцэх ажиллаг...
2018-05-04
      Хөвсгөл аймагт онцгой байдлын үед хамтран ажиллах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах тэдгээрийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, ажилтан, алба хаагчдыг сургаж, дадлагажуулах зорилгоор "Код-7" буюу "Барилга байгууламжид тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлэх үйлдэл" сэдэвт су...
2018-05-04
  САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Л.ГАНБОЛД   НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА ДЭД ХУРАНДАА З.ТҮВШИНЖАРГАЛ   САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Х.ГАН-ОЧИР   ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДА...
2018-05-04
  Зохицуулах зөвлөлийн ахлах мэргэжилтэн Л.Энхбаяр 2018 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр терроризм, түүнтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургуулийн төгсөх ангийн оюутнуудад мэдээлэл сургалт зохион байгууллаа. Сургалт...
2018-04-30
    Зохицуулах зөвлөлийн НБД тэргүүтэй төлөөлөгчид БНСУ-ын Үндэсний терроризмтой тэмцэх төвийн Удирдлагын төвийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Энэхүү төвийг 2016 онд Терроризмтой тэмцэх тухай хууль батлагдаж Үндэсний терроризмтой тэмцэх төв байгуулагдсаны дараа байгуулсан байна. БНСУ-ын Үнд...
2018-04-26