МОНГОЛ УЛСЫН ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Монгол Улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөл нь Тагнуулын ерөнхий газрын даргаар ахлуулсан, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй төрийн байгууллагуудын зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх, эрх зүй, зохион байгуулалтын тогтолцоог сайжруулах, мэдээлэл солилцооны шуурхай байдлыг хангах, хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах чиг үүрэг бүхий зөвлөл юм. 

 

Терроризмтой тэмцэх зөвлөл нь төрийн 22 байгууллагын бүрэлдэхүүнтэй, 21 аймагт салбар зөвлөлтэй, Зөвлөлийн ажлын албатайгаар Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд ажиллаж байна.

 


НИЙТЭЛСЭН: 2020-09-01 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3