Мэдээ мэдээлэл
Мэдээ мэдээлэл
2023-02-01
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Зөвлөмж 8-ын техник хэрэгжилтийн үнэлгээг ахиулах ажлын хүрээнд ашгийн бус байгууллагуудад зориулсан болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тухай гарын авлага, орчуулгуудыг гаргалаа
2023-01-30
НҮБ-ЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖЕР ДАНИЕЛ КВЭКУ СЭМТЭЙ ХИЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АСУУДЛААР УУЛЗАЛТ ХИЙВ
НҮБ-ЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МЕНЕЖЕР ДАНИЕЛ КВЭКУ СЭМТЭЙ ХИЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АСУУДЛААР УУЛЗАЛТ ХИЙВ
2023-01-13
АШГИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
АШГИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2022-12-10
Хилийн боомтоор нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэл, ачааг шалгах зориулалт бүхий CT-40 төхөөрөмжийг гардуулав
Хилийн боомтоор нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэл, ачааг шалгах зориулалт бүхий CT-40 төхөөрөмжийг гардуулав
2022-12-02
НҮБ-ын “goTravel” програм хангамжийг Монгол Улсын Зорчигчийн мэдээллийн төвд ашиглах гэрээний талаарх санамж бичигт гарын үсэг зурав
НҮБ-ын “goTravel” Програм хангамжийг Монгол Улсын Зорчигчийн мэдээллийн төвд ашиглах гэрээний талаарх санамж бичигт гарын үсэг зурав
2022-12-09
“НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 1540 (2004) тогтоолыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын үндэсний төлөвлөгөөнд тусгасан ажил, арга хэмжээний тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох зорилготой семинар”-ыг зохион байгуулав
“НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 1540 (2004) тогтоолыг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын үндэсний төлөвлөгөөнд тусгасан ажил, арга хэмжээний тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох зорилготой семинар”-ыг зохион байгуулав
2022-11-10
БНТУ-ын Истанбул хотод зохион байгуулагдсан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөлийн 1540 (2004) тогтоолын Төв ази болон Монгол Улс дахь хэрэгжилтийн талаар хуралд оролцов
БНТУ-ын Истанбул хотод зохион байгуулагдсан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөлийн 1540 (2004) тогтоолын Төв ази болон Монгол Улс дахь хэрэгжилтийн талаар хуралд оролцов
2022-11-25
“ОНЦ ЧУХАЛ ДЭД БҮТЭЦ, ХҮН АМ ОЛНООР ЦУГЛАРСАН ГАЗРЫГ ТЕРРОРИСТ ХАЛДЛАГААС ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН САЙН ТУРШЛАГА” СЭДЭВ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ
“ОНЦ ЧУХАЛ ДЭД БҮТЭЦ, ХҮН АМ ОЛНООР ЦУГЛАРСАН ГАЗРЫГ ТЕРРОРИСТ ХАЛДЛАГААС ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН САЙН ТУРШЛАГА” СЭДЭВ СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3