Зөвлөлийн Ажлын алба

Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга нь Ажлын албаны дарга байх бөгөөд Ажлын алба нь дараах бүтэцтэй байна.

 

  • Мэдээлэл-дүн шинжилгээ, хамтын ажиллагааны тасаг
  • Бэлэн байдлыг хангах, хамтарсан сургууль, нэгдсэн дадлага, сургалтын тасаг
  • Хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тасаг

 


НИЙТЭЛСЭН: 2020-10-20 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3