ТЕРРОРИСТ ҮЙЛДЛИЙН СӨРӨГ ТУСГАЙ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ДҮРЭМ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрийн дугаар МН/01 зарлигаар батлагдсан.


НИЙТЭЛСЭН: 2021-08-05 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3