Дүн шинжилгээний танилцуулга
Терроризмын олон улсын нөхцөл байдалд “Ковид-19” цар тахлын үзүүлж буй нөлөө

НИЙТЭЛСЭН: 2020-09-01 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3