Дүн шинжилгээний танилцуулга
Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал

НИЙТЭЛСЭН: 2020-07-30 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3