Дүн шинжилгээний танилцуулга
Террорист этгээдүүдийн цахим орчин дахь харилцаа холбооны талаар

НИЙТЭЛСЭН: 2020-05-13 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3