Дүн шинжилгээ
2020-09-01
Терроризмын олон улсын нөхцөл байдалд “Ковид-19” цар тахлын үзүүлж буй нөлөө
Терроризмын олон улсын нөхцөл байдалд “Ковид-19” цар тахлын үзүүлж буй нөлөө
2020-09-01
Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал
Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал
2020-09-01
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, түүнийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудал
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, түүнийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудал
2020-09-01
Террорист этгээдүүдийн цахим орчин дахь харилцаа холбооны талаар
Террорист этгээдүүдийн цахим орчин дахь харилцаа холбооны талаар
2020-04-03
ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ЭХ ҮҮСВЭР, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ АСУУДАЛ
Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас 2020 оны 02 дугаар сард Аль-Кайда, “Исламын улс” буюу ДАЕШ (Islamic State of Iraq and Syria) террорист байгууллагын санхүүжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй тайланг нийтэлсэн бөг…
2020-03-10
БИОТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ ЗАНАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ
Хүн төрөлхтөн эрт дээр үеэс дайн тулаанд амьтан, ургамлын хоруу чанар (биологийн бодис)-ыг ашиглаж эсрэг талдаа хохирол учруулах замаар давуу байдлыг олж авч байсан жишээ нилээдгүй байдаг бөгөөд түүхэн хөгжлийн явцад зорилго, арга хэлбэр н…
2019-11-22
ИСЛАМЫН УЛС (ДАЕШ) ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА
Исламын Улс буюу ДАЕШ /Islamic State of Iraq and Syria/ террорист байгууллагын эсрэг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд АНУ, ОХУ, БНТурк тэргүүтэй эвслийн цэргийн хүчин амжилттай тэмцсэний дүнд тус террорист байгууллага өөрийн хяналтад байсан Ира…
2019-10-22
2019 онд зуугаас дээш хүний аминд хүрсэн террорист үйл явдлууд
2019 онд зуугаас дээш хүний аминд хүрсэн террорист үйл явдлууд
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3