Дүн шинжилгээний танилцуулга
Дүн шинжилгээний танилцуулга
2021-09-06
ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИ ДАХЬ ТЕРРОРИЗМЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
2021-06-07
Криптовалют ба терроризм
2020-09-01
Терроризмын олон улсын нөхцөл байдалд “Ковид-19” цар тахлын үзүүлж буй нөлөө
Терроризмын олон улсын нөхцөл байдалд “Ковид-19” цар тахлын үзүүлж буй нөлөө
2020-07-30
Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал
Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал
2020-06-23
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, түүнийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудал
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, түүнийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх асуудал
2020-05-13
Террорист этгээдүүдийн цахим орчин дахь харилцаа холбооны талаар
Террорист этгээдүүдийн цахим орчин дахь харилцаа холбооны талаар
2020-04-03
ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ЭХ ҮҮСВЭР, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ АСУУДАЛ
Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас 2020 оны 02 дугаар сард Аль-Кайда, “Исламын улс” буюу ДАЕШ (Islamic State of Iraq and Syria) террорист байгууллагын санхүүжилтийн талаарх дэлгэрэнгүй тайланг нийтэлсэн бөг…
2020-03-10
БИОТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ ЗАНАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ
Хүн төрөлхтөн эрт дээр үеэс дайн тулаанд амьтан, ургамлын хоруу чанар (биологийн бодис)-ыг ашиглаж эсрэг талдаа хохирол учруулах замаар давуу байдлыг олж авч байсан жишээ нилээдгүй байдаг бөгөөд түүхэн хөгжлийн явцад зорилго, арга хэлбэр н…
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3