Сургалт, дадлага
2021-02-19
НҮБ-тай хамтарсан сургалт зохион байгуулав
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Монгол Улсын чадавхыг бэхжүүлэх, Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын 8 дугаар зөвлөмж болох ашгийн бус байгууллагын мөнгө угаах бол…
2020-10-16
Гадаадын иргэн, харьяатын газарт сургалт зохион байгуулав
2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн Ажлын албанаас терроризмтой тэмцэх дотоодын үйл ажиллагаа, тогтолцоо, олон улс болон бүс нутгийн терроризмын нөхцөл байдал, сүүлийн үеийн чиг хандлагын талаар сургалт зохион…
2020-05-06
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аргачлалын танилцуулга
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аргачлалын танилцуулга
2019-12-10
Австрали Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төслийн сургалт болсон тухай
Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхтэй холбоотойгоор Австарли Улсын Дотоод хэргийн яамны мэргэшсэн зөвлөх Анагха Жоши, Сара Доналд нар Монгол Улсад 2019 оны 12 дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд ха…
2018-11-16
НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ХАМРУУЛСАН СЕМИНАР БОЛЛОО
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагатай хамтран Ази, Номхон далайн орнуудын Нисэхийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр /CASP-AP/-ын хүрээнд зохион байгуулж байгаа “RISK CONTEXT STATEMENT WRITING…
2018-10-11
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын албан хаагчдад терроризмоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, мэдээллийн ажил зохион байгуулав.
Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл, Нийслэл дэх салбар зөвлөл болон Тагнуулын ерөнхий газрын Нийслэлийн тагнуулын газар, Мөрдөн шалгах газар, Сөрөг тусгай ажиллагааны хэлтсээс хамтран 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Монго…
2018-10-01
Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлөөс "Цагаан Шонхор" террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны нэгдсэн дадлага сургууль зохион байгуулав.
Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2018 оны 09 дүгээр сарын 27, 28-ны өдрүүдэд “Цагаан Шонхор” Террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагааны дадлага сургуулийг амжилттай зохион байгууллаа.
2018-09-28
Үй олноор хөнөөх зэвсгийн санхүүжилттэй тэмцэх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичгийг хэлэлцэв.
Австралийн Ерөнхий прокурорын газраас Монгол Улсад үй олноор хөнөөх зэвсгийн санхүүжилттэй тэмцэх чиглэлээр техникийн туслалцаа үзүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр хэрэгжүүлж
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3