Мэдээ мэдээлэл
Исламын Улс бүлэглэлийн дараах амьдрал: Террорист бүлэглэлтэй холбоотой хүмүүсийг НҮБ-ын дэмжлэгтэйгээр Сири, Иракаас эх оронд нь буцаах нь

НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх албанаас “Терроризмтой тэмцэх долоо хоног” арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан салбар хуралдаануудын талаар товч тоймлон хүргэж байна.

 

Исламын Улс бүлэглэлийн дараах амьдрал: Террорист бүлэглэлтэй холбоотой хүмүүсийг НҮБ-ын дэмжлэгтэйгээр Сири, Иракаас эх оронд нь буцаах нь

 

АНУ, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс, НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх газрын НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх төв (UNCCT) болон НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссар (OHCHR) -ын газар хамтран 2021 оны Терроризмтой тэмцэх 7 хоногийн хүрээнд “ISIS-ийн дараах амьдрал: Сири, Иракаас террорист бүлэглэлүүдтэй холбоо тогтоож буй хүмүүсийг буцааж өгөх, гишүүн орнуудад үзүүлэх НҮБ-ын дэмжлэг” сэдэвтэй уулзалт зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээгээр Сири, Иракаас буцаж ирсэн хүмүүсийг хамгаалах, шүүхийн хөөн хэлэлцэх, нөхөн сэргээх, нийгэмшүүлэхтэй холбоотой олон талт сорилтуудад хариу арга хэмжээ авах талаар гишүүн орнууд болон олон улсын хамтын нийгэмлэгүүд анхаарах гол асуудлуудыг онцлон тэмдэглэв.

Исламын улс бүлэглэл ялагдал хүлээсний дараа олон мянган гадаадын террорист дайчид болон тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүд Иракт болон Сирийн зүүн хойд хэсэгт үлдсээр байна. Үлдсэн хүмүүсийн ихэнх нь эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд бөгөөд Аль-Хол, Аль-Рож зэрэг нүүлгэн шилжүүлэх хуаран дахь хүмүүс хүмүүнлэгийн нөхцөл байдал муудаж, хүчирхийлэл нэмэгдэж байгаатай тулгарч байна. Ковид-19 цар тахлын улмаас Сири, Иракийн зүүн хойд хэсэгт байрлах хуаран, цагдан хорих байр дахь хүмүүнлэг, хүний эрх, аюулгүй байдлын нөхцөл байдлыг улам бүр дордож ноцтой асуудлууд шинээр гарч байна.

Сири, Иракаас иргэнээ буцааж авах асуудалтай тулгарсан гишүүн орнуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх газрын НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх төв НҮБ-ын Хүүхдийн сан (ЮНИСЕФ)-тэй хамтран НҮБ-ын бусад 13 байгууллагатай хамтран Дэлхийн хүрээний хөтөлбөр боловсруулж жендэр, насны болон хүний эрхэд суурилсан дэмжлэгийг хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү цахим арга хэмжээнд НҮБ-ын гишүүн орнууд, олон улсын болон бүс нутгийн байгууллагууд, НҮБ-ын суурин зохицуулагч, НҮБ-ын терроризмтой тэмцэх дэлхийн зохицуулах байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд оролцов.

НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч ноён Владимир Воронков нээлтийн үгэндээ “Сири улсаас гадаадын иргэдийг буцааж өгөх шийдвэр гаргахад маань чиглүүлэх ёстой хүмүүнлэгийн болон хүний эрхийн ноцтой асуудлуудаас гадна Ирак болон олон улсын хамтын нийгэмлэг аюулгүй байдалд ноцтой асуудлууд болон хариуцлагын цоорхойтой тулгарч байна. НҮБ нь хүмүүнлэг, аюулгүй байдлын энэхүү ноцтой асуудлыг шийдвэрлэхэд үр дүнтэй арга хэмжээ авахад гишүүн орнуудыг дэмжихэд бэлэн байна" гэж тэр хэлэв.


НИЙТЭЛСЭН: 2021-07-22 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3