Мэдээ мэдээлэл
Морокко Улсын Рабат хот дахь НҮБ-ын ТТА-ны сургалтын төвийн нээлт

НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх албанаас “Терроризмтой тэмцэх долоо хоног” арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан салбар хуралдаануудын талаар товч тоймлон хүргэж байна.

Терроризмтой тэмцэх сургалт, чадавхжуулах шинэ арга хэлбэр: Морокко Улсын Рабат хот дахь НҮБ-ын ТТА-ны сургалтын төвийн нээлт

2020 оны 10 дугаар сард НҮБ-ын ТТА Мороккын Вант Улстай терроризмтой тэмцэх бүс нутгийн сургалтын төвийг Рабат хотод байгуулах хэлэлцээрт гарын үсэг зуржээ. Уг сургалтын төвийг байгуулснаар Африк тив дэх гишүүн орнуудад тулгамдаж буй нийтлэг бэрхшээл болох мэргэжилтэн бэлтгэх, байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа, иж бүрэн мөрдөн шалгах ажиллагаа, хилийн аюулгүй байдлын удирдлага зэрэг асуудлыг шийдвэрлэх аж. Үүний дагуу уг сургалтын төв дараах чиглэлээр ажиллахаар зорьж байна. Үүнд:

  • Үндэсний болон бүс нутгийн сургагч нарыг бэлтгэх
  • Терроризмтой тэмцэх үндэсний бодлого, хилийн аюулгүй байдлын менежмент, засан хүмүүжүүлэх ангийн менежмент, урьдчилан сэргийлэх, радикалчлалтай тэмцэх тухай сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
  • Аюулгүй орчинд сайн туршлагыг сурталчлах, хөгжүүлэх, тодорхойлох
  • Терроризмтой тэмцэх чиглэлээр ажиллаж буй алба хаагчдыг мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, арга хэрэгслээр хангах
  • Террорист халдлагыг таслан зогсоох, мөрдөн шалгах чадавхыг сайжруулах, үндэсний, бүс нутгийн, олон улсын хэмжээнд мөрдөн шалгах чиглэлээр мэдээлэл, нотлох баримт хуваалцах чадавхыг сайжруулах

Дээрх сургалтын төвийн нээлтийн үйл ажиллагаанд НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч В.Воронков үг хэлсэн бөгөөд тус сургалтын төв нь Африк тив дэх терроризмтой тэмцэх үйл хэргийг дараагийн шатанд гаргах нэн чухал ач холбогдолтой ба ялангуяа баруун африкийн иргэд, тус бүс нутагт үүрэг гүйцэтгэж буй НҮБ-ын энхийг сахиулагч нарт аюул занал учруулж террорист бүлэглэлүүдтэй тэмцэхэд мэдлэг, ур чадвараар хангах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зэрэг олон талаар хувь нэмэр оруулахыг онцлон дурдав.


НИЙТЭЛСЭН: 2021-07-21 өдөр
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3