МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
2021-06-14
МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛИЙН ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД …
2021-06-07
Криптовалют ба терроризм
2021-06-02
ЕАБХАБ-аас терроризмыг санхүүжүүлэх, үндэстэн дамнасан…
2021-04-12
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛ…
2021-03-04
ФАТФ-ын ээлжит хуралдааны шийдвэрийн тухай
2021-02-19
НҮБ-тай хамтарсан сургалт зохион байгуулав
2020-10-16
Гадаадын иргэн, харьяатын газарт сургалт зохион байгуу…
2020-09-24
Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн 2020 оны гуравдугаар ули…
2020-09-01
Терроризмын олон улсын нөхцөл байдалд “Ковид-19” цар т…
2020-09-01
Өмнөд Ази дахь терроризмын нөхцөл байдал
2020-09-01
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх, түүнийг санхүүжүү…
2020-09-01
Террорист этгээдүүдийн цахим орчин дахь харилцаа холбо…
2020-09-01
Манай улсын терроризмын аюулын эрсдэл “багаас дээш дун…
2020-08-26
ФАТФ-аас өгсөн 6 ажлын даалгаврын 3 ажлын биелэлтийг т…
2020-05-15
Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн 2020 оны хоёрдугаар улир…
2020-05-06
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой…
2020-04-03
ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТ, ТҮҮНИЙ ЭХ ҮҮСВЭР…
2020-03-10
БИОТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ ЗАНАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ…
2019-12-17
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН IV УДААГИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ…
2019-12-10
Австрали Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төслийн …
2019-11-22
ИСЛАМЫН УЛС (ДАЕШ) ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХ…
2019-11-18
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТЭЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН АРГА …
2019-10-22
2019 онд зуугаас дээш хүний аминд хүрсэн террорист үйл…
2019-10-10
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой…
СУРГАЛТ, ДАДЛАГА
НҮБ-ЫН МЭДЭЭ
ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД
САЛБАР ЗӨВЛӨЛ
ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ ЗӨВЛӨЛ
©
Утас:   9226-3493
Мэйл:   office@nctc.gov.mn
Хаяг:   Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3